7 oktober 2009

Fågelflickor och frusna pojkar

I dag har jag återigen varit med om en stor läsupplevelse via boken Fågelflickor och frusna pojkar: om att se eleven. Författare är Christina Monthan Axelsson (gymnasielärare i svenska och speciallärare för barn med läs- och skrivsvårigheter). Vilken fin bok, jag blev faktiskt rörd. Den är varm, inkännande, väldigt mänsklig och handlar om att SE varje elev som en unik person. Christina Montan Axelsson berättar mycket intressant om hur hon arbetar med att försöka hjälpa eleverna att via språket – både det skriftliga och muntliga – hitta sig själva och sin plats i livet. "Det gäller inte att fylla kärl utan att tända eldar i klassrummet" har varit hennes motto under sitt långa yrkesverksamma liv som svensklärare.
Hon berättar om fågelflickorna som aldrig hittar rätt i skolans hårda miljö och om pojkar som aldrig tar av sig vantar och mössa för de fryser så mycket, och hur hon har arbetat med några av dessa vingklippta själar. Boken bygger delvis på författarens dagboksanteckningar samt texter skrivna av elever. Läs den!!

3 kommentarer:

M/S Design sa...

Tänk om alla elever fick förmånen att ha sådana lärare som ser sina elever.

Magica de Hex sa...

Ja i den bästa av världar ...

Speja sa...

Åh, jag blir tagen av det här bara jag läser ditt inlägg. Och vilken bra sägning, tända eldar istället för att bara fylla krus...