1 mars 2007

Tiderna förändras


Konversation mellan Ville (barnbarn snart 10 år) och mig framför hans dator. Förhoppningsfullt: "Skulle jag få spela det här krigsspelet om jag vore ditt barn, mormor?" Jag tittar uppgivet på skärmen där den ena soldaten efter den andra dör framför mina ögon. "Jag vet inte Ville, jag vet inte. Tiderna förändras."

Inga kommentarer: