28 februari 2009

Enligt Wikipedia:

"Den kognitiva teorin utgår från att psykologiska störningar härrör från ett dysfunktionellt tänkande eller arbetsmodell. En dysfunktionell arbetsmodell präglas ofta av negativa tankar och känslor. För att förstå hur man skall gå tillväga för att behandla detta, använder man begreppet kognition."

Och eftersom jag är satt på den här metoden är jag således en störd och dysfunktionell person. Från och med tisdag nästa vecka ska detta repareras. Undrar om det går?

Inga kommentarer: