29 juni 2007

Oflyt

Denna vecka ska ritning + offert komma från en köksleverantör, och jag sitter här på min lilla ö och väntar på MEJLET över hur mitt framtida drömkök kan komma att se ut. Döm då om min totala aggression när jag förstår att Bredbandsbolagets mejlserver är PAJ! Och att de inte vet när det ska bli lagat.
Utan mejl jag försmäkta på denna ö!

Inga kommentarer: